Manifest

Vad är Gröna cirklar?

  • Gröna cirklar är ett bokcirkelformat med miljö, framtid och omställning mot ett klimatsmartare liv som drivkraft.
  • Gröna cirklar läser och diskuterar omställning mot en ljusare framtid.
  • Gröna cirklar startades av medlemmar och medarbetare på Naturskyddsföreningen, Stadsbiblioteket i Göteborg och Göteborgs universitet.
  • Vi utmanar alla som vill att erbjuda, starta och organisera nya Gröna cirklar där du är.
  • Alla kan starta en Grön cirkel.

Vi hoppas att konceptet får vingar och att Gröna cirklar startas på lokala bibliotek, i föreningar och av alla som vill engagera sig i samtalet om vår framtid.