Starta en digital bokcirkel

Är du isolerad eller sitter i karantän?

Gör något kreativt med bäring för framtiden! Läs, diskutera och fundera tillsammans på hur vi kan ställa om för att vi inte ska styra mot klimatkrisen och dess konsekvenser.

Hur gör ni?

Om du letar efter bokcirkelvänner:

Gå med i Gröna cirklars FB-grupp och starta en bokdiskussion.

På Bokcirklar.se är en mötesplats där du kan starta en Grön bokcirkel eller gå med i andra bokcirklar.

Om ni vill organisera en egen cirkel:

  1. Samla några vänner
  2. Välj en av böckerna i listan Gröna böcker
  3. Bestäm gemensamt hur mycket ni läser till varje träff och utse en cirkelledare (sammankallande).
  4. Bestäm vilket digitalt mötesrum ni vill använda för era samtal. Det går exempelvis att använda Skype, Zoom, Google Hangouts eller Facebook Messenger som digitalt mötesrum. Länkar finns nedan.
  5. Sätt igång!

Lycka till!