En ny början.

Gröna cirklar började som en idé och en längtan efter en annan berättelse under hösten 2019. Vi tror starkt på att vi behöver en annan berättelse. En berättelse som ger hopp. Därför började vi prata om att starta ett bokcirkelprojekt i större skala – med många bokcirklar som delar ett framtidsinriktat grönt tema.

Anders, som har ett intresse för omställning och är engagerad i Naturskyddsföreningen i Göteborg tog kontakt med Camilla, som undervisar i ekokritik och miljöfokuserade perspektiv i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet vilket, ledde till att även Maria och Stadsbiblioteket Göteborg blev engagerade. 

Nu kom Corona och COVID-19 över oss och tanken att vi behöver ett nytt sätt att tänka om framtiden och hur vi ska leva våra liv blev bara starkare. Nu är #grönacirklar inofficellt lanserad. Det är ett första steg. 

Snart presenterar vi #grönacirklars första böcker.

Anders Johnard – Naturskyddsföreningen i Göteborg
Camilla Brudin Borg – Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
Maria Nilsson, Stadsbiblioteket i Göteborg

Lämna ett svar